User agent %
Mozilla/5.0 42.25
bingbot/2.0 10.10
coccoc/1.0 8.45
YandexBot/3.0 4.17
MJ12bot/v1.4.7 3.74
MSIE 6.0 3.67
DotBot/1.1 3.47
MJ12bot/v1.4.4 2.06
MSIE 7.0 1.47
MSIE 9.0 1.27
Others 19.34